Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật Thuần Công

Thứ ba, 13/02/2018 15:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 12/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 147/GCN-BXD về việc Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật Thuần Công đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Số 4U Đường 827, Khu Phố 2, P. Phú Hữu, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số thuế: 303783102.

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm thí nghiệm và nghiên cứu công nghệ xây dựng.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 4U Đường 827, Khu Phố 2, P. Phú Hữu, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 385.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 385 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hóa xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý gạch; Thử nghiệm cốt liệu bê tông và vữa; Phân tích hóa nước; Thử nghiệm phụ gia cho bê tông; Thử nghiệm phụ gia hóa học cho bê tông; Thử nghiệm phụ gia khoáng hoạt tính cho bê tông; Thử nghiệm phụ gia khoáng hoạt tính cho xi măng (cường độ hoạt tính); Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm cơ lý gạch xi măng lát nền; Gạch ốp lát; Thử nghiệm các chỉ tiêu gạch granit, đá ốp lát xây dựng; Thử nghiệm các chỉ tiêu ngói xi măng cát; Thử các chỉ tiêu cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Thử nghiệm bê tông nhựa; Vải địa kỹ thuật – bấc thấm và vỏ bọc bấc thấm; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm bentonite; Phân tích hóa cơ bản đất sét, VLXD; Phân tích hóa cơ bản đá vôi; Kiểm tra chất lượng đất; Phân tích hóa chất dùng trong CN thủy tinh; Phân tích hóa nước (nước ăn uống và nước sinh hoạt); Phân tích hóa nước (nước thải); Phân tích hóa than; Thí nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý ngói lợp; Thí nghiệm cơ lý nhựa bitum.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 481/QĐ-BXD ngày 14 tháng 08 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 147/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_147-GCN-BXD_12022018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)