Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Minh Trung

Thứ năm, 04/01/2018 14:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 07/11/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 639/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Minh Trung đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: Số 128, Chúc Động, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng.

Mã số thuế: 0400497756

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 198, Đường Lê Thanh Nghị, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 375.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 375 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong BTN; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm dung dịch bentonite; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm gạch bê tông bọt khí không chưng áp; Thử nghiệm cơ lý gạch block bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê terazzo; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông khí chưng áp; Phân tích hóa nước xây dựng; Thử cọc bê tông ly tâm ứng lực trước; Thử cọc ván dự ứng lực; Thử ống bê tông cốt thép thoát nước.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng./.


Trung tâm Thông tin.

Nguồn: Giấy chứng nhận 639/GCN-BXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_639-GCN-BXD_07112017.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)