Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Một thành viên Thành Phú TG

Thứ tư, 24/01/2018 15:37
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 22/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 66/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Một thành viên Thành Phú TG đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Số 148A, Đoàn Thị Nghiệp, Phường 5, Tp. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.

Mã số thuế: 1201471949

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm đinh chất lượng công trình.


Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 148A, Đoàn Thị Nghiệp, Phường 5, Tp. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1412

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1412 gồm: Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm nhũ tương nhựa đường axit; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông nhẹ; Thử nghiệm cơ lý gạch xi măng lát nền; Gạch bê tông khí chưng áp AAC; Thí nghiệm cơ lý gạch terrazzo; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý xi măng; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Kim loại, mối hàn; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm cơ lý ngói lợp.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế các Quyết định: số 299/QĐ-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2014 và số 430/QĐ-BXD ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 66/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_66-GCN-BXD_22012018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)