Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần Tư Vấn-Đầu tư và xây dựng-G6

Thứ hai, 12/11/2018 10:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 09/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 751/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần Tư Vấn-Đầu tư và xây dựng-G6 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Phố Đà, Xã Thọ Dân, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hoá.

Mã số thuế: 2801393250.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Phố Đà, Xã Thọ Dân, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hoá.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 804

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 804 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Vật liệu cát, đá dăm (sỏi), cấp phối; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 335/QĐ-BXD ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 751/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_751-GCN-BXD_09112018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)