Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn thí nghiệm kiểm định công trình xây dựng

Thứ ba, 30/10/2018 10:07
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 29/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 720/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn thí nghiệm kiểm định công trình xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 5700656685

Địa chỉ: Tổ 15 Khu 4, Phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm Thí nghiệm.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Tổ 15 Khu 4, Phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 558.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 558 gồm: Thử nghiệm xi măng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa xây dựng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm gạch xây đất sét nung; Thử nghiệm sản phẩm bê tông nhẹ (sản phẩm bê tông khí chưng áp; Bọt, khí không chưng áp); Thử nghiệm gạch bê tông (gạch bê tông xi măng – cốt liệu); Thử nghiệm gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm gạch gốm ốp lát; Thử nghiệm kính xây dựng; Thử nghiệm gỗ xây dựng; Kiểm tra vật liệu bột khoáng trong BT nhựa; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm nhựa đường lỏng; Thử nghiệm nhũ tương nhựa đường axit; Thử nghiệm ống nhựa; Phân tích hóa đất, vật liệu xây dựng; Thử nghiệm dung dịch bentonite; Kiểm tra vật liệu kim loại, mối hàn; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng TN; Thử nghiệm hiện trường; Phân tích hóa nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế các Quyết định số 293/QĐ-BXD ngày 07/7/2010 và Quyết định số 379/QĐ-BXD ngày 08/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 720/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_720-GCN-BXD_29102018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)