Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và môi trường BH

Thứ tư, 29/08/2018 13:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 23/08/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 559/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và môi trường BH đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Thôn Đình Bảng, Xã Hoằng Lộc, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.

Mã số thuế: 28024893327

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Thôn Đình Bảng, Xã Hoằng Lộc, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1050.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1050 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Vật liệu cát, đá dăm (sỏi), cấp phối; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng, kim loại, mối hàn; Bê tông nhựa, bột khoáng; Nhựa bitum; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch; Phân tích hóa nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 40/QĐ-BXD ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 559/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_559-GCN-BXD_23082018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)