Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON

Thứ sáu, 17/08/2018 14:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 17/08/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 544/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thi Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam.

Mã số thuế: 0700252549

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm chuyên ngành bê tông.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Cụm công nghiệp Thi Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 970

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 970 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm phụ gia hóa học cho bê tông; Thử nghiệm phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm hiện trường, cọc bê tông ly tâm ứng lực trước.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 355/QĐ-BXD ngày 06/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 544/GCN-BXD

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_544-GCN-BXD_17082018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)