Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa thuộc Sở Xây dựng Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa

Thứ sáu, 26/01/2018 15:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 24/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 76/GCN-BXD về việc Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa (thuộc Sở Xây dựng Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa) đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 2800991459.

Địa chỉ: Số 36 Đại lộ Lê Lợi, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.

Tên Phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm xây dựng.

Địa chỉ: Số 36 Đại lộ Lê Lợi, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 109.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 109 gồm: Thử nghiệm xi măng; Thử nghiệm cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm gạch xây đất sét nung; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm xi măng lát nền; Thử nghiệm ngói lợp; Thử nghiệm gạch bê tông; Thử nghiệm sản phẩm bê tông nhẹ (bê tông khí chưng áp; bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp); Thử nghiệm gạch bê tông; Thử nghiệm kính xây dựng; Thử nghiệm bê tông nhựa; Kiểm tra ống cống thoát nước; Thử nghiệm vải địa kỹ thuật, bấc thấm; Thử nghiệm ống PVC – HDPE; Thử nghiệm lớp mạ, sơn; Thử nghiệm vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa đường lỏng; Thử nghiệm nhũ tương nhựa đường axit; Thử nghiệm bột bả; Thử nghiệm gỗ; Kiểm tra vật liệu kim lọai, hàn; Thử nghiệm đất trong phòng; Thử nghiệm hiện trường; Phân tích hóa nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chúng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp, thay thế Quyết định số 212/QĐ-BXD ngày 22/5/2009.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 76/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_76-GCN-BXD_24012018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)