Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn kiểm định chất lượng xây dựng

Thứ sáu, 26/01/2018 15:17
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
 Ngày 24/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 75/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn kiểm định chất lượng xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 5500263599.

Địa chỉ: Số 159 Trần Đăng Ninh - P. Quyết Tâm - TP. Sơn La - Tỉnh Sơn La.

Tên Phòng thí nghiệm: Trung tâm Thí nghiệm vật liệu xây dựng.

Địa chỉ: Số 159 Trần Đăng Ninh - P. Quyết Tâm - TP. Sơn La - Tỉnh Sơn La.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 433.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 433 gồm: Thử nghiệm xi măng; Thử nghiệm cốt liệu dùng cho bê tông và vữa; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Phép thử chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng trong BTN; Thử nghiệm dung dịch bentonite; Thử nghiệm gạch xây đất sét nung; Thử nghiệm gạch bê tông (gạch bê tông cốt liệu – xi măng); Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm gạch terrazzo; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm bê tông nhựa; Kiểm tra kim loại và mối hàn kim loại; Thử nghiệm đất trong phòng; Thử nghiệm tại hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp, thay thế các Quyết định: số 135/QĐ-BXD ngày 24/4/2012, số 391/QĐ-BXD ngày 03/10/2012 và số 392/QĐ-BXD ngày 03/10/2012.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 75/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_75-GCN-BXD_24012018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)