Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần xây dựng và kiểm định Bắc Thái

Thứ ba, 07/08/2018 13:44
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 06/08/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 491/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xây dựng và kiểm định Bắc Thái đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Km9 - QL3,Vĩnh Thanh, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội.

Mã số thuế: 0106837655

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Vật liệu và Kiểm định Chất lượng Công Trình.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Km9 - QL3,Vĩnh Thanh, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 528

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 528 gồm: Phép thử cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm đất xây dựng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Nhũ tương nhựa đường gốc axit; Nhựa đường lỏng; Bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông, gạch tự chèn; Thử nghiệm gạch ốp lát, đá ốp lát; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thử nghiệm cơ lý bentonit và polyme; Thử nghiệm ống nhựa, ống HDPE và phụ kiện; Thủa vải địa kỹ thuật – bấc thấm và vỏ bọc bấc thấm – màng chống thấm; Phụ gia cho bê tông; Thử nghiệm sơn; Thử nghiệm gỗ, ván gỗ.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 404/QĐ-BXD ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 491/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_491-GCN-BXD_06082018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)