Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần E.C.C

Thứ sáu, 26/01/2018 15:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 24/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 81/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần E.C.C đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Số 566 Lô 22, Đường Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Mã số thuế: 0200994888.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm công trình.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: tại 02 địa chỉ: 1) Số 566 Lô 22, Đường Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

2) Số 5/313 Đông Khê, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 730.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 730 gồm: Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này bổ sung cho Giấy chứng nhận số 398/GCN-BXD ngày 27/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và có hiệu lực đến hết ngày 27/9/2021.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 81/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_81-GCN-BXD_24012018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)