Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng thủy lợi Sơn La

Thứ sáu, 26/01/2018 15:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 24/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 77/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng thủy lợi Sơn La đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 5500155120.

Địa chỉ: Số 186 Nguyễn Lương Bằng - P. Quyết Thắng - TP. Sơn La - Tỉnh Sơn La.

Tên Phòng thí nghiệm: Trung tâm Thí nghiệm vật liệu xây dựng.

Địa chỉ: Số 186 Nguyễn Lương Bằng - P. Quyết Thắng - TP. Sơn La - Tỉnh Sơn La.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 327.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 327 gồm: Thử nghiệm đất trong phòng; Thử nghiệm bê tông, cốt liệu; Thử nghiệm gạch xây đất sét nung; Thử nghiệm sản phẩm bê tông nhẹ (bê tông khí chưng áp; bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp); Thử nghiệm gạch bê tông; Thử nghiệm gạch bê tông tự chèn.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp, thay thế Quyết định số 499/QĐ-BXD ngày 01/11/2011.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 77/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_77-GCN-BXD_24012018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)