Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 4 thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ

Thứ năm, 04/01/2018 14:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 17/11/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 648/GCN-BXD về việc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 4 (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ) đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 6001553470.

Địa chỉ: Khối 8, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Địa chỉ: Khối 8, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1741

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1741 gồm: Thử nghiệm xi măng; Thử nghiệm cơ lý cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm gạch xây đất sét nung; Thử nghiệm SP bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp; Thử nghiệm SP bê tông khí chưng áp AAC; Thử nghiệm gạch bê tông; Thử nghiệm gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm sơn.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.

Nguồn: Giấy chứng nhận 648/GCN-BXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_648-GCN-BXD_17112017.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)