Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Địa chất nền móng Phương Nam GF

Thứ sáu, 26/01/2018 15:47
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 24/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 82/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Địa chất nền móng Phương Nam GF đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: 268/73 Hàn Hải Nguyên, Phường 9, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số thuế: 0303028484.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm cơ học đất.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 268/73 Hàn Hải Nguyên, Phường 9, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 724.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 724 gồm: Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm tại hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 398/GCN-BXD ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 82/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết  
BXD_82-GCN-BXD_24012018.pdf Tải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)