Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Sơn La

Thứ sáu, 26/01/2018 15:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
 Ngày 24/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 78/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Sơn La đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 550154800.

Địa chỉ: Số 39 Đường Tô Hiệu - TP. Sơn La - Tỉnh Sơn La.

Tên Phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm cơ học đất dựng.

Địa chỉ: Số 39 Đường Tô Hiệu - TP. Sơn La - Tỉnh Sơn La.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 182.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 182 gồm: Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng TN; Thử nghiệm hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp, thay thế Quyết định số 61/QĐ-BXD ngày 12/12/2009.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 78/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_78-GCN-BXD_24012018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)