Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng DKT268

Thứ sáu, 26/01/2018 15:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
 Ngày 24/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 74/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng DKT268 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 5701374073.

Địa chỉ: Số 452 Đường Vũ Văn Hiếu, Tổ 8 Khu 5, P. Hà Tu, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Tên Phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng.

Địa chỉ: Ô Số 3 - Lô 13 Khu Đô thị Cao Xanh - Hà Khánh A, P. Cao Xanh, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1751.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1751 gồm: Thử nghiệm xi măng; Thử nghiệm cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm gạch xây đất sét nung; Thử nghiệm sản phẩm bê tông nhẹ (bê tông khí chưng áp; bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp); Thử nghiệm gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Kiểm tra vật liệu kim loại, mối hàn; Thử nghiệm đất trong phòng; Thử nghiệm hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 74/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_74-GCN-BXD_24012018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)