Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn Đất Việt

Thứ sáu, 26/01/2018 15:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 24/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 73/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn Đất Việt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 5600181332.

Địa chỉ: Số 2007 tổ 16 - P. Thanh Bình - TP. Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên.

Tên Phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm vật liệu xây dựng và địa kỹ thuật.

Địa chỉ: Số 2007 tổ 16 - P. Thanh Bình - TP. Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1750

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1750 gồm: Thử nghiệm xi măng; Thử nghiệm cơ lý cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm gạch xây đất sét nung; Thử nghiệm sản phẩm bê tông nhẹ (bê tông khí chưng áp; bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp); Thử nghiệm gạch bê tông; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm nhựa đường lỏng; Thử nghiệm nhũ tương nhựa đường axit; Kiểm tra kim loại, hàn; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng TN; Thử nghiệm hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 73/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_73-GCN-BXD_24012018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)