Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Đông Á

Thứ tư, 29/08/2018 13:24
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 23/08/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 558/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Đông Á đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Khối Yên Vinh, Phường Hưng Phúc, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Mã số thuế: 2900767676

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Khối Tân Tiến, Phường Hưng Dũng, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 478

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 478 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Vật liệu cát, đá dăm (sỏi), cấp phối; Kiểm tra vật liệu kim loại và liên kết hàn; Nhựa bitum, nhũ tương axit; Bê tông nhựa; Thử nghiệm tại hiện trường; Thí nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch; Thử cơ lý VL. bột khoáng trong B.T.N; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Cơ lý bentonite; Phân tích hóa nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 160/QĐ-BXD ngày 07 tháng 04 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 558/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_558-GCN-BXD_23082018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)