Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và công nghệ ATP

Thứ hai, 20/08/2018 13:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 20/08/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 548/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và công nghệ ATP đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 0900270714.

Địa chỉ: Số 33 Nguyễn Văn Huyên, P. An Tảo, TP. Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm và Kiểm định vật liệu xây dựng.

Địa chỉ: Số 33 Nguyễn Văn Huyên, P. An Tảo, TP. Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 556.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 556 gồm: Xi măng; Cốt liệu dùng cho bê tông và vữa; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Vữa xây dựng; Gạch đất sét nung; Bột khoáng trong bê tông nhựa; Nhũ tương nhựa đường gốc axit; Nhựa đường lỏng; Gạch bê tông tự chèn; Gạch Terrazzo; Gạch bê tông; Nước cho bê tông và vữa; Gạch xi măng lát nền; Gạch lát granito; Sản phẩm bê tông khí chưng áp, sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp; Dung dịch betonite; Nhựa bitum; Bê tông nhựa; Vật liệu kim loại, hàn; Đất trong phòng; Hiện trường;

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 233/QĐ-BXD ngày 02/6/2010.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 548/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_548-GCN-BXD_20082018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)