Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Tư vấn Kiểm định xây dựng 349

Thứ sáu, 17/08/2018 13:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 16/08/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 527/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn Kiểm định xây dựng 349 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 4300811944

Địa chỉ: Số 164 Chu Văn An, Phường Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định xây dựng.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: B7-13 Phan Thái Ất 2, Phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 349

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 349 gồm: Cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Gạch xây đất sét nung; Sản phẩm bê tông nhẹ (sản phẩm bê tông khí chưng áp, bọt, khí không chưng áp); Gạch bê tông (gạch bê tông xi măng – cốt liệu); Gạch bê tông tự chèn; Gạch terrazzo; Nhựa bitum; Bê tông nhựa; Dung dịch bentonite; Kiểm tra kim loại, hàn; Thử nghiệm đất trong phòng; Thử nghiệm hiện trường; Kiểm tra nước xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 104/QĐ-BXD ngày 22/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 527/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_527-GCN-BXD_16082018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)