Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Kiểm định và Môi trường Ecopark

Thứ ba, 07/08/2018 13:54
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 06/08/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 492/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Kiểm định và Môi trường Ecopark đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Khu Thương mại và Du lịch Văn Giang, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên.

Mã số thuế: 0900616049

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Kiểm định Chất lượng Xây dựng và Môi trường.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Khu Thương mại và Du lịch Văn Giang, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 604

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 604 gồm: Thử nghiệm cơ lý của xi măng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa, đá góc; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Cơ lý bentonnit; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch block bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông nhẹ - gạch bê tông khí chưng áp (AAC); Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông nhẹ - gạch bê tông bọt, khí không chưng áp; Thử nghiệm kính xây dựng; Thử nghiệm sơn tường – sơn nhũ tương – tính năng cơ lý của màng sơn; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Nhựa bitum; Nhũ tương axít; Bê tông nhựa; Thử nghiệm vải địa kỹ thuật; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra kim loại, mối hàn kim loại; Thử nghiệm phụ gia hóa học cho bê tông.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 39/QĐ-BXD ngày 21/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 492/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_492-GCN-BXD_06082018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)