Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hải Đăng Phú Thọ

Thứ ba, 30/10/2018 10:47
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 29/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 722/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hải Đăng Phú Thọ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 2600943190

Địa chỉ: Khu Minh Tân, Phường Minh Nông, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và địa chất công trình.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Khu Minh Tân, Phường Minh Nông, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1538

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1538 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng chất dùng cho bê tông nhựa đường; Nhựa bitum; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Gạch bê tông khí chưng áp AAC; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Đá ốp lát tự nhiên; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Gạch ốp lát; Thử nghiệm cơ lý gạch terrazo; Phụ gia hóa học cho bê tông.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 576/QĐ-BXD ngày 22/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 722/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_722-GCN-BXD_29102018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)