Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Quốc Hữu

Thứ ba, 07/08/2018 14:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 06/08/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 493/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Quốc Hữu đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: 5/1, Hẻm 51, Đường 3/2, Khu vực III, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Mã số thuế: 1800606088.

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: 5/1, Hẻm 51, Đường 3/2, Khu vực III, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 399

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 399 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thí nghiệm cốt liệu bê tông và vữa; Thí nghiệm đất trong phòng; Thí nghiệm hiện trường; Đất, đá gia cố chất kết dính; Thử vải địa kỹ thuật; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Gạch bê tông tự chèn; Bê tông nhẹ - gạch bê tông khí chưng áp (AAC), bê tông bọt, khí không chưng áp; Gạch terrazzo; Kiểm tra thép xây dựng; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum và nhũ tương axit; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong BTN.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 169/QĐ-BXD ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 493/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_493-GCN-BXD_06082018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)