Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH dịch vụ và phát triển địa kỹ thuật Tân Thủy Hoàng

Thứ sáu, 18/05/2018 10:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 17/05/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 296/GCN-BXD về việc Công ty TNHH dịch vụ và phát triển địa kỹ thuật Tân Thủy Hoàng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: số 52 Cư Xá Đô Thành, phường 4, quận 3, tp. Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303083196

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm Địa kỹ thuật và Vật liệu xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 52 Cư Xá Đô Thành, phường 4, quận 3, tp. Hồ Chí Minh

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 538

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 538 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm hiện trường; Thử nghiệm co lý vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 166/QĐ-BXD ngày 26 tháng 04 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 296/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_296-GCN-BXD_17052018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)