Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Viện Quy hoạch xây dựng Miền Nam

Thứ tư, 08/11/2017 09:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 07/11/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 641/GCN-BXD về việc Viện Quy hoạch xây dựng Miền Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

- Địa chỉ: Số 65 và 65 Bis, Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

- Mã số thuế: 0303834036.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm định công trình.

- Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 65 và 65 Bis, Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1319.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1319 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch Terrazzo; Cơ lý bentonite; Thử nghiệm cơ lý ngói lợp; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thử vải địa kỹ thuật.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định sổ 604/QĐ-BXD ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 641/GCN-BXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_641-GCN-BXD_07112017.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)