Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần địa kỹ thuật và xây dựng công nghệ cao Việt Nhật

Thứ tư, 08/11/2017 09:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 07/11/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 636/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần địa kỹ thuật và xây dựng công nghệ cao Việt Nhật đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

- Địa chỉ: Số 299, H12, Đường số 3, Khu dân cư Sông Giồng, Phường An Phú, Q. 2 Tp. Hồ Chí Minh.

- Mã số thuế: 0314604570.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm định xây dựng INGEFCO & SOMETHING Việt Nam.

- Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 299, H12, Đường số 3, Khu dân cư Sông Giồng, Phường An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 989.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 989 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hóa xi măng; Phân tích hóa cơ bản đất sét; VLXD; Đất sét để sản xuất gạch ngói- thử cơ lý; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thí nghiệm kim loại và liên kết hàn; Đất gia cố bằng chất kết dính; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vải địa kỹ thuật.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 224/QĐ-BXD ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 636/GCN-BXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_636-GCN-BXD_07112017.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)