Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Chi nhánh công ty Thương mại Tư vấn Đầu tư và Kiểm định xây dựng tại Lào Cai

Thứ tư, 08/11/2017 09:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 08/11/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 624/GCN-BXD về việc Chi nhánh công ty Thương mại Tư vấn Đầu tư và Kiểm định xây dựng tại Lào Cai đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

- Địa chỉ: Lô 18 Khu công nghiệp Duyên Hải, Phường Duyên Hải, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.

- Mã số thuế: 2300240415-009.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Địa chỉ: Lô 18 Khu công nghiệp Duyên Hải, Phường Duyên Hải, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1742.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1742 gồm: Thử nghiệm xi măng; Thử nghiệm cơ lý cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm gạch xây đất sét nung; Thử nghiệm gạch bê tông; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm vật liệu bột khoáng trong BTN; Thử nghiệm nhựa bitum; Kiểm tra kim loại, hàn; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng TN; Thử nghiệm hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 624/GCN-BXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_624-GCN-BXD_08112017.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)