Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Tư vấn thiết kế khảo sát địa chất công trình Hà Khang

Thứ ba, 07/11/2017 16:52
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 07/11/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 627/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn thiết kế khảo sát địa chất công trình Hà Khang đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

- Địa chỉ: 036 ấp Nhơn Thọ 1, Xã Nhơn Ái, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ.

- Mã số thuế: 1801031121.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật xây dựng.

- Địa chỉ phòng thí nghiệm: 036 ấp Nhơn Thọ 1, Xã Nhơn Ái, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 832.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 832 gồm: Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm tại hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấỵ chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết ngày 30/12/2021 và thay thế Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 627/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_627-GCN-BXD_07112017.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)