Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công Ty TNHH Thế Giới Kỹ Thuật

Thứ ba, 07/11/2017 16:48
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 31/10/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 615/GCN-BXD về việc Công Ty TNHH Thế Giới Kỹ Thuật đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

- Địa chỉ: Số 25 - 27, Đường Đỗ Thừa Tự, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

- Mã số thuế: 0304172138.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật Xây dựng và Môi trường.

- Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 25 - 27, Đường Đỗ Thừa Tự, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS - XD 439.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 439 gồm: Thử nghiệm xi măng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm vữa; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm phụ gia cho bê tông; Thử nghiệm phụ gia hóa học cho bê tông; Thử nghiệm gạch xây; Thử nghiệm gạch block bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm bê tông nhẹ - gạch bê tông khí chưng áp; Thử nghiệm bê tông nhẹ - bê tông bọt khí chưng áp; Thử nghiệm gạch ốp lát, gạch terrazzo; Thử nghiệm đá tự nhiên; Thử nghiệm kim loại và sản phẩm kim loại; Thử nghiệm bột khoáng; Thử nghiệm bitum; Thử nghiệm nhựa đường lỏng; Thử nghiệm nhũ tương nhựa đường; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý đất; Thử nghiệm hóa đất; Thử nghiệm cơ lý đá; Thử nghiệm hóa nước; Thử nghiệm vật liệu gia cố bằng chất kết dính; Thử nghiệm vải địa kỹ thuật; Thử nghiệm bấc thấm, vỏ bấc thấm; Thử nghiệm dung dịch bentonite và polyme; Thử nghiệm tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính; Thử nghiệm tại hiện trường.

Các chỉ tiêu kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế các Quyết định: Số 239/QĐ-BXD ngày 18 tháng 6 năm 2012 và số 424/QĐ-BXD ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 615/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_615-GCN-BXD_31102017.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)