Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH tư vấn xây dựng, địa kỹ thuật & kiểm định Phan Hoàng Lam

Thứ ba, 07/11/2017 16:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 25/10/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 600/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn xây dựng, địa kỹ thuật & kiểm định Phan Hoàng Lam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

- Địa chỉ: Lô 47.B1-53 Khu ĐT Sinh Thái Ven Sông, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.

- Mã số thuế: 0401806911.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình.

- Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Lô 47.B1-53 Khu ĐT Sinh Thái Ven Sông, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 501.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 501 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng và hóa xi măng; Thử nghiệm vữa xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Xỉ, phụ gia hóa học cho bê tông; Cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử nghiệm tại hiện trường; Phân tích hóa nước trong xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý bentonite và polyme; Thử nghiệm nhũ tương nhựa đường gốc axit; Thử nghiệm vải địa kỹ thuật, bao tải PP, bấc thấm, vỏ bọc bấc thấm, màng thấm.

Các chỉ tiêu kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 497/QĐ-BXD ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 600/GCN-BXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_600-GCN-BXD_25102017.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)