Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ ba, 07/11/2017 15:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 17/10/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 566/GCN-BXD về việc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Phúc) đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

- Địa chỉ: Đường Lạc Long Quân, P. Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

- Mã số thuế: 2500273217.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm Cơ lý và Vật liệu xây dựng.

- Địa chỉ: Đường Lạc Long Quân, P. Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 683.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 683 gồm: Thử nghiệm xi măng; Thử nghiệm cơ lý cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm gạch xây đất sét nung; Thử nghiệm gạch bê tông bọt, khí không chưng áp; Thử nghiệm gạch bê tông khí chưng áp AAC; Thử nghiệm gạch bê tông; Thử nghiệm gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm gạch Terrazzo; Kiểm tra kim loại, hàn; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng TN; Thử nghiệm hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp, thay thế Quyết định số 319/QĐ-BXD ngày 23/9/2013.

 


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 566/GCN-BXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_566-GCN-BXD_17102017.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)