Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn địa chất CT Đà Nẵng

Thứ sáu, 20/07/2018 14:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 19/07/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 468/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn địa chất CT Đà Nẵng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: 87 Đặng Dung, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

Mã số thuế: 0401428716.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Tổ 45A, phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1115.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1115 gồm: Thử nghiệm cơ lý đất; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 249/QĐ-BXD ngày 26/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 468/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_468-GCN-BXD_19072018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)