Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần bê tông 620 Châu Thới

Thứ ba, 19/06/2018 15:37
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 18/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 378/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần bê tông 620 Châu Thới đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Ấp Mỹ Hưng 2, Xã Mỹ Hòa, TX. Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long.

Mã số thuế: 1500419552.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu.

Địa chỉ đặt PTN: Ấp Mỹ Hưng 2, Xã Mỹ Hòa, TX. Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1383.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1383 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất; Kiểm tra thép xây dựng, cáp dự ứng lực và liên kết hàn; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây dựng; Thử nghiệm kích; nêm; neo; cáp dự ứng lực; Cơ lý bentonit; Thí nghiệm hiện trường; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của đất, cát, đá gia cố chất kết dính; Phép thử chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng chất; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của nhựa đường lỏng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của nhũ tương nhựa đường axit; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của nhựa đường; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa; Phép thử kháng uốn đối với cấu kiện bê tông cốt thép ửng suất trước.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 175/QĐ-BXD ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 378/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_378-GCN-BXD_18062018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)