Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần kiểm đinh công trình trọng điểm Thăng Long

Thứ ba, 19/06/2018 15:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 18/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 375/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần kiểm đinh công trình trọng điểm Thăng Long đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Bản Huổi Phạ, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên.

Mã số thuế: 5600268590.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và kiểm định chất lượng công trình.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1333.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1333 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Vật liệu cát, đá dăm (sỏi), cấp phối; Thử nghiệm cơ lý đất, đá trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm ống nhựa; Bê tông nhựa; Nhựa bitum, nhựa đường lỏng, nhũ tương axít; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Gạch bê tông khí chưng áp (AAC); Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp; Thử nghiệm cơ lý gạch Terrazzo; Thử nghiệm đá ốp lát tự nhiên, đá nhân tạo; Thử nghiệm gạch ốp lát; Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng; Cơ lý bentonite; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Vải địa kỹ thuật – bấc thấm và vỏ bọc bấc thấm.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 191/QĐ-BXD ngày 02 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 375/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_375-GCN-BXD_18062018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)