Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần xây dựng Hồng Hải

Thứ ba, 19/06/2018 14:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 18/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 369/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xây dựng Hồng Hải đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Số 5, Nhà A, KTT Đại học Thương Mại, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Mã số thuế: 0102895198.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 5, Nhà A, KTT Đại học Thương Mại, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 726.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 726 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Vật liệu cát, đá dăm (sỏi), cấp phối; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum, nhựa đường lỏng, nhũ tương axít; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Thử nghiệm cơ lý gỗ; Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng; Cơ lý bentonite; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Vải địa kỹ thuật – bấc thấm và vỏ bọc bấc thấm; Thí nghiệm sơn và vecni.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế các Quyết định: số 214/QĐ-BXD ngày 16 tháng 12 năm 2008 và số 161/QĐ-BXD ngày 8 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 369/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_369-GCN-BXD_18062018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)