Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần đầu tư - tư vấn kiểm định xây dựng LHP18

Thứ ba, 24/04/2018 14:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 23/4/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 268/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần đầu tư - tư vấn kiểm định xây dựng LHP18 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: số 29/33, Đường Song Hành, p. Tân Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số thuế: 0312996026.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định công trình.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: số 29/33, Đường Song Hành, p. Tân Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1770.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1770 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiêm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm gạch bê tông bọt, khí không chưng áp; Thử nghiệm cờ lý gạch block bê tông; Phân tích hóa nước; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Cơ lý bentonit, polyme; Xi măng bền sunfat; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử vải địa kỹ thuật; Thử nghiệm màng kín khí; Thử nghiệm tấm trải chống thấm bitum; Thử nghiệm sơn, lớp phủ; Thử nghiệm epoxy; Thử tải cấu kiện và kết cấu công trình; Thử nghiệm côang hộp bê tông cốt thép; Thử nghiệm ống cống bê tông; Thử nghiệm tại hiện trường; Kiểm tra thép xây dựng; Thí nghiệm màng chống thấm - băng polime chống thấm; Thử nghiệm ống nhựa, ống HDPE và phụ kiện ống.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồrp tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 268/GCN-BXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_268 GCN-BXD_23042018.PDFTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)