Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Mã Thượng

Thứ sáu, 01/06/2018 15:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 28/05/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 317/GCN-BXD về việc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Mã Thượng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Số 36, Đường S9, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số thuế: 0312087856.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định xây dựng.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 36, Đường S9, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 447.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 447 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây, gạch xi măng không nung; Thử nghiệm cơ lý gạch ốp lát; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm ống UPVC, HDPE; Thử nghiệm bê tông nhựa; Nhựa bitum; Cơ lý bentonit, polymer; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong BTN; Nhũ tương nhựa đường gốc axit; Thử nghiệm các cơ lý ngói lợp; Gạch bê tông tự chèn; Phân tích hóa nước; Cơ lý đất đá trong phòng thí nghiệm; Xi măng bền sunfat; Thử vải địa kỹ thuật - bấc thấm.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 409/QĐ-BXD ngày 21 tháng 8 năm 2014 và số 107/QĐ-BXD ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 317/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_317-GCN-BXD_28052018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)