Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần Phú Nam Phương

Thứ ba, 12/06/2018 14:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 11/06/2018/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 353/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần Phú Nam Phương đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Số 30, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số thuế: 0313209708.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm vật liệu xây dựng Phú Nam Phương.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Số 184/15 Khu phố 3C, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1774.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1774 gồm: Cơ lý xi măng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử bê tông và hỗn hợp bê tông; Thử nghiệm vữa xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý blốc gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thí nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thí nghiệm hiện trường; Thử thép xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 353/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_353-GCN-BXD_11062018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)