Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trung tâm tư vấn cầu đường Bến Tre

Thứ sáu, 01/06/2018 15:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 28/05/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 319/GCN-BXD về việc Trung tâm tư vấn cầu đường Bến Tre đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Số 99/9B, Ấp Mỹ An B, Xã Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.

Mã số thuế: 1300353671.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 99/9B, Ấp Mỹ An B, Xã Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1140.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1140 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Đất gia cố bằng chất kết dính; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong BTN; Thử nghiệm cơ lý gạch xi măng lát nền; Thử nghiệm cơ lý gạch terrazzo; Thử vải địa kỹ thuật TCVN; Nước cho bê tông và vữa.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 457/QĐ-BXD ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 319/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_319-GCN-BXD_28052018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)