Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà - Trung tâm thí nghiệm xây dựng Sông Đà

Thứ sáu, 01/06/2018 15:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 28/05/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 316/GCN-BXD về việc Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà - Trung tâm thí nghiệm xây dựng Sông Đà đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Khu B, Nhà GIO, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh xuân, Tp. Hà Nội.

Mã số thuế: 0100105454-004.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Khu B, Nhà GIO, P.Thanh Xuân Nam Q.Thanh xuân, Tp. Hà Nội.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 07.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 07 gồm: Thử nghiệm bê tông và vữa xây dựng; Thử nghiệm tấm thạch cao; Kính xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 538/GCN- BXD, ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 316/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_316-GCN-BXD_28052018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)