Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Liên Hiệp

Thứ năm, 14/06/2018 13:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 13/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 365/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Liên Hiệp đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Số 162 Bình Giã, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Mã số thuế: 3500752412.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và kết cấu công trình.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Số 162 Bình Giã, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 455.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 455 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm gạch xây; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm gạch terazo; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm vật liệu gia cốc bằng chất kết dính.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 440/QĐ-BXD ngày 05/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 365/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_365-GCN-BXD_13062018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)