Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Chi nhánh công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Thái Dương - Trung tâm Thí nghiệm Kiểm định Xây dựng

Thứ sáu, 01/06/2018 16:07
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 31/05/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 326/GCN-BXD về việc Chi nhánh công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Thái Dương - Trung tâm Thí nghiệm Kiểm định Xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: Số 2B Văn Cao, P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng.

Mã số thuế: 0200613370-001.

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm thí nghiệm kiểm định xây dựng.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 2B Văn Cao, P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 496.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 496 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Thử nghiệm hóa xi măng và cốt liệu; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm cơ lý gạch xây, gạch bê tông, gạch bê tông tự chèn, gạch bê tông nhẹ; Thử nghiệm gạch, đá ốp lát; Thí nghiệm sơn và lớp phủ; Thử nghiệm bột bả tường; Tấm thạch cao; Cơ lý bentonit; Thử vải địa kỹ thuật, bấc thấm.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 382/QĐ-BXD, ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 326/GCN-BXD.

 

 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_326-GCN-BXD_31052018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)