Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH xây dựng 927 Nha Trang

Thứ sáu, 01/06/2018 16:39
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 31/05/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 330/GCN-BXD về việc Công ty TNHH xây dựng 927 Nha Trang đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: 61 Nguyễn Thị Đinh, P. Phước Long, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Mã số thuế: 4201791528.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm định xây dựng.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: 61 Nguyễn Thị Định, Phường Phước Long, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 927.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 927 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Thử nghiệm cơ lý gạch block bê tông; Cơ lý bentonite.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 475/QĐ-BXD ngày 13 tháng 08 năm 2015 và số 627/QĐ-BXD ngày I 18tháng 11 năm2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 330/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_330-GCN-BXD_31052018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)