Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Tư vấn thiết kế khảo sát địa chất công trình Hà Khang

Thứ năm, 09/02/2017 16:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 30/12/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 587/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn thiết kế khảo sát địa chất công trình Hà Khang đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

- Địa chỉ: 298D5/4, Tổ 4, Khu vực 4, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

- Mã số thuế: 0313134347.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật xây dựng.

- Địa chỉ phòng thí nghiệm: 298D5/4, Tổ 4, Khu vực 4, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố cần Thơ.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 832.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm tại hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép Thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 400/QĐ-BXD ngày 14/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 587/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_587-GCN-BXD_30122016.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)