Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng THN Thăng Long

Thứ tư, 08/02/2017 15:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 29/12/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 582/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng THN Thăng Long đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

- Địa chỉ: Số 50-M2, Khu đô Thị Mới Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội. Mã số thuế: 0107642410.

- Tên phòng thí nghiệm: Trung Tâm Thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình.

- Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 414, Hoàng Quốc Việt, Phường Thị Cầu, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1652.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Phụ gia hóa học cho bê tông; Hóa nước trong xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm đá ốp lát xây dựng; Thử nghiệm chỉ tiêu cơ lý của kim loại và mối hàn kim loại; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Cơ lý bentonnit; Bê tông nhựa; Nhựa bitum, nhũ tương, nhựa đường lỏng; Thử cơ lý bột khoáng trong B.T.N; Thử vật liệu sơn; Thử nghiệm vải địa kỹ thuật, bấc thâm, lưới địa kỹ thuật; Thử nghiệm tại hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép Thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 582/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_582-GCN-BXD_29122016.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)