Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Kiểm định chất lượng công trình Tín Nghĩa

Thứ tư, 08/02/2017 14:47
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 27/12/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 581/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Kiểm định chất lượng công trình Tín Nghĩa đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

- Địa chỉ: Số 48 Nguyễn Đình Trọng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

- Mã số thuế: 0400488342.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm vật liệu và kiểm định xây dựng.

- Địa chỉ phòng thí nghiệm: Số 48 Nguyễn Đình Trọng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 353.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm gạch xây; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm hóa nước cho xây dựng; Thử nghiệm gạch bê tông; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm nhựa đường lỏng và nhũ tương nhựa đường axit; Thử nghiệm nhựa đường lỏng; Thử nghiệm nhựa đường polime; Thử nghiệm cơ lý bentonite; Thử nghiệm vải địa ký thuật, bấc thấm, vỏ bọc bấc thấm và màng kín khí; Thử nghiệm nhựa cứng; Thử nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính; Thử nghiệm phụ gia bê tông.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép Thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế các quyết định số: 287/QĐ-BXD ngày 27/6/2011; 301/QĐ-BXD ngày 29/5/2015; 517/QĐ-BXD nằy 09/9/2015 và 571/QĐ-BXD ngày 19/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

 


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 581/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_581-GCN-BXD_27122016.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)