Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng

Thứ tư, 08/02/2017 10:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 21/12/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 565/GCN-BXD về việc Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

- Địa chỉ: Số 71, Đường Ngô Quyền, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.

- Mã số thuế: 3200610382.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng xây dựng.

- Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 71, Đường Ngô Quyền, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD1656.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Vật liệu cát, đá dăm (sỏi), cấp phối); Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thí nghiệm gạch xi măng lát nền và gạch lát granito; Thử cơ lý gạch terrazzo; Thử nghiệm cơ lý gạch ốp lát; Phân tích hóa nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép Thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 565/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_565-GCN-BXD_21122016.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)