Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18

Thứ tư, 08/02/2017 09:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 08/12/2016,Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 553/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

- Địa chỉ: Số 471 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

- Mã số thuế: 0800001612.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng.

- Địa chỉ phòng thí nghiệm: Số 171 đường Đỗ Ngọc Du, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 36

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm phụ gia hóa học; Thử nghiệm phụ gia khoáng nghiền khô; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Thử nghiệm cơ lý bentonite.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép Thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế các Quyết định số 1434/QĐ-BXD ngày 11/12/2008 và số 100/QĐ-BXD ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 553/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_553-GCN-BXD_08122016.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)