Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Kiên Hoàng

Thứ ba, 07/02/2017 14:17
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 30/11/2016,Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 528/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Kiên Hoàng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

- Địa chỉ: Tầng 2, Số 35, Đường Bà Triệu, Thành phố Buồn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.

- Mã số thuế: 6001498477.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

- Địa chỉ phòng thí nghiệm: Thôn 4, Xã Ea Kpam, Huyện CưM’gar, Tỉnh Đắk Lắk.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1647.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm gạch xây; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm ống cống bê tông cốt thép thoát nước.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép Thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

 


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 528/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_528-GCN-BXD_30112016.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)