Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hương Anh

Thứ ba, 07/02/2017 09:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 24/11/2016,Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 526/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hương Anh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

- Địa chỉ: Khu Khả Lễ 2, P. Võ Cường, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

- Mã số thuế: 2300951070.

- Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm thí nghiệm và kiểm định xây dựng.

- Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Khu Khả Lễ 2, P. Võ Cường, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD1645.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Phân tích hóa nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép Thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 526/GCN-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_526-GCN-BXD_24112016.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)